Dr. Leo Kannerhuis

< Terug
Opdrachtgever : Dr. Leo Kannerhuis
Project : Voor jaarrekening 2011 de impairmentberekening uitgevoerd voor LKH. Model door ontwikkeld om doorlopend inzage te krijgen in de bedrijfswaarde per resultaat verantwoordelijke eenheden.