Adullam gehandicaptenzorg

< Terug
Opdrachtgever : Adullam gehandicaptenzorg
Project : Voor jaarrekening 2011 de impairmentberekening uitgevoerd voor Adullam. Het rekenmodel door ontwikkeld voor financieel strategische meerjarenplanning met scenario analyse en gevoeligheidsanalyse op kostenplaats niveau.