Waardering zorgvastgoed

  • Schatten van bedrijfseconomische levensduur gebaseerd op objectieve criteria
  • Schatting van de restwaarde gebaseerd op objectieve criteria
  • Vastgoedscorecard legt verschillende aspecten van vastgoed vast zoals, strategische-, functionele- en technische kwaliteit.
  • Toetsingscriteria zijn aan te passen aan de wens van de vastgoedeigenaar
  • Adequate onderbouwing van waardering vastgoed conform Titel 9 BW 2.