S N H

S N H Partners zijn ondernemende adviseurs in de zorg. Wij optimaliseren uw zorgbudget door hoogwaardige advies in de in de keten van financiën, vastgoed en regelgeving.
 
Financiën
De ondernemende financiële adviseurs van S N H Partners bieden zorginstellingen financiële zekerheid bij hun strategische beslissingen. Zorginstellingen opereren meer en meer in een markt met onzekerheden. Een veranderende markt vraagt om een strategische visie. S N H Partners ondersteunt uw strategische beslissingen door continu en actueel inzicht te geven in een uw eigen financiële situatie, nu en in de toekomst. (lees meer)

Vastgoed
De betrokken vastgoedadviseurs van S N H Partners bieden zorginstellingen financiële zekerheid bij het realiseren van vastgoedprojecten. De vastgoed adviseur verlaagt de personeelskosten door vastgoed dienstbaar te maken aan cliënten en personeel. Door het optimaliseren van logica, structuur en routering in gebouwen en op terreinen. S N H Partners optimaliseert de waarde van uw vastgoedportefeuille op lange termijn. Door advies over alternatieve aanwendbaarheid en flexibiliteit van uw vastgoed in de toekomst. Veel nieuwbouwprojecten worden niet gerealiseerd binnen budget- en tijdsrestricties. Faalkosten in de bouw zijn hoog. S N H Partners realiseert een bouwproject binnen de gestelde kwaliteitseisen en binnen budget en tijdrestricties.  (lees meer)