Haalbaarheidsstudie

  • Benoemen huisvestingsvraagstuk en uitgangspunten
  • Oplossingsvarianten weergeven in bestaande complexen en nieuwbouwprojecten
  • Financieel en kwalitatief haalbare projectdefinitie
 
Bij de oplossingsvarianten komen de volgende aspecten aan de orde: hoofdopzet van het bouwplan, locatieonderzoek, wettelijke kaders, beheervorm, investerings- en exploitatiekosten in relatie tot inkomsten en risico-inventarisatie.
 
De haalbaarheidsstudie kan als informatie dienen voor de vastgoedparagraaf van een businessplan.