Balanced scorecard vastgoed

  • Omschrijving en beoordeling vastgoedportefeuille
  • Analyse en aanbevelingen over kwaliteit van het vastgoed
  • Basis voor vastgoedstrategie
  • (lees meer)
 
De kwaliteit van het vastgoed wordt in onderling overleg per gebouw beoordeeld aan de hand van de aspecten: functionaliteit, strategie, financiën, technische staat en medewerkers- en cliëntenoordeel. De Balanced scorecard vastgoed wordt samengesteld door verschillende stappen te doorlopen. In de eerste stap worden de prestatie-indicatoren voor het kwaliteitsoordeel bepaald. In stap twee wordt aan de hand van een pilotproject de definitieve indicatoren vastgesteld. Middels gebouwbezoeken en gebouwgegevensonderzoek vindt de feitelijke inventarisatie plaats. Ten slotte worden aanbevelingen opgesteld aan de hand van de resultaten.